Fotogaléria

Popri našej práci sa snažíme plne zdokumentovať naše projekty.

01-kotolňa Trebišov
04-kotolňa Trebišov
09-Bijacovce
12-ČOV Trebišov
14-Transpetrol Budkovce 2012
17-Priemyselný park Hnúšťa 2012
20-rekonštrukcia chodníkov TV 2013
23-Sečovce 2013
26-Trebišov park 2013
29-ČOV TV 2014
32-ČOV TV 2014
35-Veľký Milič cyklotrasa
40-Trakany 2015
43-Medzilaborce rieka Vydranka 2015
46-Kuzmice vinice 2016
02-kotolňa Trebišov
07-kotolňa Trebišov
10-Malá Tŕňa
13-Transpetrol Budkovce 2012
48-Nižný Slavkov 2016
18-Priemyselný park Hnúšťa 2012
21-Bioplynová stanica ILKE Kráľ. Chlmec 2013
24-Domaša Holčíkovce 2013
27-ČOV TV 2014
30-ČOV TV 2014
33-ČOV TV 2014
36-vytýčenie rodinného domu TV 2014
41-Gabika v teréne 2015
44-Viničky razenie pivnice 2015
47-Malá Tŕňa 2016
03-kotolňa Trebišov
08-Bijacovce
11-teplovody Trebišov
15-Transpetrol Budkovce 2012
16-Transpetrol Budkovce 2013
19-Priemyselný park Hnúšťa 2012
22-Vinárstvo Ostrožovič 2013
25-Hobes galvanizovňa 2013
28-ČOV TV 2014
31-ČOV TV 2014
34-IBV TV 2014
37-stavebniny Novosad 2014
42-Stanča 2015
45-Plechotice VTL plynovod 2015