Osvedčenia a oprávnenia

Ľubomír Bulla - Osvedčenie PPÚ 2002
Ľubomír Bulla - Oprávnenie AGK
Ľubomír Bulla - Osvedčenie PPÚ 2012