Polohopisné a výškopisné zamerania

Polohopisné a výškopisné zameranie

Polohopisné a výškopisné zamerania (PaV) sú základným podkladom každého dobrého projektu stavby. Od kvality a presnosti PaV sa odvíja aj kvalita projektu stavby. Projektanti, ktorí chcú byť za každú cenu lacnejší ako konkurencia, často geodetické podklady podcenia, prípadne projektujú do katastrálnych máp, čo je najlepšia cena k vyrobeniu si veľkých problémov pri samotnej realizácii stavby.

Naša firma od svojho vzniku zabezpečila obrovské množstvo väčších alebo menších PaV zameraní, a to či už pre správcov líniových stavieb (plynovody, vodovody, kanalizácie, rôzne káble, …), alebo ako podklad pre umiestnenie nových stavieb do terénu. Výpočet tých najvýznamnejších prác je v rubrike Referencie.

V poslednom čase objednávatelia PaV zamerania požadujú zameranie v 3D vrátane vyhotovenia vrstevníc a 3D zamerania priestorových objektov, budov, mostov, … Aj takéto práce vieme bez problémov zabezpečiť. Naposledy to boli podklady k Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Trebišov, Rekonštrukcia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica, projekty výsadby nových vinohradov na Tokaji, …