Porealizačné zameranie stavieb

Porealizačné zameranie stavieb

Bodkou za geodetickými prácami na každej významnej stavbe je jej porealizačné zameranie. Niekedy sa nazývajú aj ako Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV), alebo Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS).

Podstatné je, aby každé takéto zameranie obsahovalo všetky náležitosti, ktoré  má obsahovať, aby rešpektovalo požiadavky objednávateľa, aby spĺňalo náležitosti potrebné pre kolaudáciu stavby a jej úspešné uvedenie do prevádzky.

Na mnohých stavbách, ktoré máme uvedené v rubrike Referencie, sme vykonávali všetky geodetické práce, ktoré boli zakončené porealizačným zameraním, prípadne vyhotovením geometrického plánu ku kolaudácii.