Vytyčovanie stavieb

Vytyčovanie stavieb

Kvalitné vytýčenie je základom úspešného založenia každej stavby počínajúc rodinným domom a končiac novou diaľnicou či železnicou.

Vytýčeniu v teréne predchádza kvalitná príprava vytýčenia na základe projektu stavby, pričom občas sa stáva, že už v tejto fáze sa môže prísť na niektoré menšie alebo väčšie chyby projektu. Tomu sa dá kvalitnou prípravou vytýčenia predísť.

Naše najvýznamnejšie vytýčené stavby sú najmä nádrže na ropu v areáli Transpetrol Budkovce, kde sme kompletne geodeticky zabezpečovali výstavbu posledných piatich nádrží (nádrž 232, 234, 235, 237 a 239). Okrem toho sme v rokoch 2014-2015 vytyčovali celú stavbu Rekonštrukcia ČOV Trebišov vrátane všetkých technologických objektov. V rokoch 2014-2016 sme realizovali všetky geodetické práce na stavbe najväčšej centrálnej kotolne na biomasu na Slovensku, ktorá bola postavená v Trebišove.

Našou obľúbenou činnosťou je vytyčovanie výsadby nových vinohradov vo Vinohradníckej oblasti Tokaj, čo je najmä na svahovitých pozemkoch významná pomoc a súčasne záruka správnej geometrie budúcich viníc.