Geometrické plány

Geometrické plány

Naša firma už viac ako 15 rokov vyhotovuje geometrické plány (GP) každého druhu. Od tých najmenších na zameranie malých stavieb alebo oddelenie pozemkov, až po tie najväčšie a najzložitejšie, vrátane majetkoprávneho vysporiadania pozemkov a zameranie stavieb väčšieho rozsahu (ČOV Trebišov, Transpetrol Budkovce, Tokajské vinice, …)

Ročne vyhotovujeme 100 až 150 GP. Súčasťou našich služieb pri vyhotovení GP je aj poradenstvo pre zákazníkov tak, aby si svoje majetkové veci vybavili čo najlepšie a najrýchlejšie.

Okrem bežných GP, ktoré sa každoročne opakujú, stoja za zmienku aj niektoré významnejšie:

  • V roku 2003 sme vyhotovili niekoľko GP na majetkoprávne vysporiadanie ciest 1. triedy v okresoch Michalovce a Trebišov v rozsahu niekoľko desiatok km.
  • V roku 2007 sme vyhotovili niekoľko GP v celom areáli vtedajšieho Chemko Strážske za účelom zamerania stavieb, koľají a rozdelenie areálu pre pripravovanú stavbu minioceliarne.
  • V rokoch 2010-2011 sme vyhotovili GP na majetkoprávne vysporiadanie diaľnice D1 Budimír – Bidovce v celkovej dĺžke stavby 14,5km v 10 katastrálnych územiach.

 

Ukážka GP na D1 - križovatka Rozhanovce 2010
Ukážka GP na D1 - Vajkovce 2010